Pluginas skirtas pagreitinti darbą, kai reikia į log'ą išvesti į metodą perduodamus parametrus. Tai labai naudinga, kai reikia debugin'ti aplikacijas. Tada parametrai labai padeda.

Jei metodas turi daug parametrų, tai įvesti programinį kodą loginantį juos užtrunka nemažai laiko. Tokio darbo pagreitinimui skirtas Methot-parameters-logger pluginas, kuris per Eclipse template mechanizmą leidžia įsivesti šabloną išvedantį programinį kodą suformuojantį logininmo sakinį.

Plugin diegimas

Atsisiunčiame pluginą lt.adnera.tools.eclipse.methot.parameters.logger_0.0.1.jar.

Nukopijuojame jį į Eclipse dropins direktoriją. Jei Eclipse paleista, perleidžiame ją iš naujo.

Plugino (loginimo šablono) konfigūravimas

Startuojame Eclipse.

Pasirenkame iš meniu Window -> Preferences

Atsidariusiame nustatymų lange einame į Java -> Editor -> Templates.

Įvedame naują šabloną - spaudžiame mygtuką New...

Atsidariusiame lange nurodome nustatymus:

Name: mpl

Context: Java statement

Automatically insert: pažymime checkbox'ą

Description: Log method parameters

Pattern: log.debug(${method_signature_for_logging});

Patvirtiname šablono kūrimą paspausdami mygtuką "OK".

Naudojimas 

Taip sukonfigūravus pluginą, galime eiti į Java klasę ir metodą, kuriame norime, kad atsivestų loginimo komanda.

Įvedame tekstą "mpl" ir spaudžiame klavišų kombinaciją Ctrl + Tarpas. Sugeneruojamas kodas, loginantis metodo parametrus.

Jei turime metodą:

	public static void testParameters(String param1, Long i) {
	}

 sugeneruojamas kodas

	public static void testParameters(String param1, Long i) {
		log.debug(String.format("testParameters(param1:'%s',i:'%s')", param1, i));
	}

Vykdant programą gausime į logą išspasudintą tekstą:

testParameters(param1:'test value',i:'458')

Kompiliatorius gali duoti klaida jei logerio kintamasis bus aprašytas kitokiu pavadinimu nei "log". Logerio pavadinimą ar loginimo lygį ("debug") galima keisti šablono nustatymo lange.

Comments powered by CComment