Print

Aplinkos parengimas

Pradėsime nuo aplinkos parengimo ir paprasčiausios pirmosios programos, kuri atspausdins tekstą "Hello world!".

Java paprastai būna įdiegta kiekviename kompiuteryje ir dažniausiai ją galimą pasiekti per komandinę eilutę. Kad vykdyti Java programą reikalinga taip vadinamas JRE (ang. Java Runtime Environment). Tačiau kurti programinį kodą ir jį kompiliuoti JRE neužtenka, reikalingas JDK (Java Development Kit).

Java versijos patikrinimas 

Norėdami pasitikrinti ar Java yra įdiegta jūsų kompiuteryje ir kokia jos versija paprasčiausias būdas tai atlikti per Windows Command Prompt. 

1. Paleidžiame Windows Command prompt. Windows 7 operacinėje sistemoje pasirenkame Start mygtuką ir programų bei failų paieškos lauke įvedame komandą cmd ir spaudžiame Enter

Atsidaro Command Prompt langas.

2. Atsidariusiame lange įvykdome komandą java -version

Matome, kad įdiegta Java versija 1.7.0_21.

Java IDE Eclipse diegimas 

Norint programuoti su Java paprastai užtenka tekstinio redaktoriaus tokio kaip Notepad ir sudiegtos JDK. Tačiau programavimui naudojami tam tikri IDE (angl. Integrated development environment). Rinkoje yra ne viena IDE - komercinės ir nemokamos (IntelliJ, Eclipse, NetBeans, Jdeveloper ir kt.) ir jos pasirenkamos pagal konkrečiai sprendžiamą uždavinį ar skonį.

Mes naudosime Eclipse IDE. Ji paprastai naudojama profesionalų, turi daugybę plėtimo galimybių per plug-in'ų sistemą.

Eclipse galima atsisiųsti iš jų puslapio http://www.eclipse.org/downloads/ 

Puslapyje pateikiama keletas skirtingiems tikslams sukonfigūruotų versijų. Paprastai pasirenkama versija priklausomai nuo tikslo kas bus daroma. Mes renkamės EE versiją (Eclipse IDE for Java EE Developers), t.y. skirta Java Enterprise Edition aplikacijų kūrimui.

Norint įsidiegti Eclipse, reikia paprasčiausiai išarchyvuoti zip failo turinį. Įrankis paleidžiamas paleidžiant failą \eclipse\eclipse.exe

Eclipse savo kuriamą programinį kodą ir savo konfigūracijas saugo savo darbinėje srityje (angl. workspace). Tam prieš pirmąkart startuojant Eclipse reikia susikurti atskirą direktoriją.

Atsisiųsime, įsidiegsime ir paleisime Eclise IDE

1. Atsisiunčiame Eclipse IDE archyvą iš http://www.eclipse.org/downloads/ Pasirenkame "Eclipse IDE for Java EE Developers"

2. Susikuriame direktoriją C:\Development\LearnJava\

3. Išarchyvuojame atsisiųsto Eclipse zip failo turinį į C:\Development\LearnJava\ direktoriją

4. Sukuriame direktorija C:\Development\LearnJava\workspace\ skirtą mokymosi projekto darbinei sričiai.

Dabar C:\Development\LearnJava direktorije turi būti dvi subdirektorijos eclipse ir workspace:

5. Startuojame Eclipse. Tam paleidžiame failą C:\Development\LearnJava\eclipse\eclipse.exe

6. Atsidaro darbinės srities pasirinkimo langas. Jame:

6.1 nurodome darbinės srities - workspace direktoriją C:\Development\LearnJava\workspace

6.2. pažymime "Use this as the default and do not ask again" checkbox'ą nurodnatį, kad ši darbinė sritis būtų naudojama pagal nutylėjimą. Nepažymėjus šio požymio, kaskart startuojat Eclipse reikės pasirinkti darbinę sritį.

6.3 Spaudžiame mygtuką "OK".

7. Atsidaro Eclipse IDE langas

 

Eclipse projektas

Eclipse (kaip ir daugumoje kitų Java IDE) programinis kodas yra grupuojamas į projektus. Eclipse, kad palenginti naujų projektų pradinį kūrimą ir konfigūravimą, turi keletą standartinių projektų šablonų. Jie pasirenkami pagal sprendžiamą uždavinį technologiją ir kitus niuansus.

Kad darbai būtų susiję ir turėtume veiklos sritį su kuria dirbame - kursime sistemą automobilių nuomos įmonei.

Sukuriame projektą.

1. Uždarome Welcome langą:

2. Meniu pasirenkame komandą File -> New -> Project...

3. Atsidaro naujo projekto kūrimo žynio langas. Jame pasirenkame Java project ir spaudžiame mygtuką "Next >"

4. Pereiname į sekantį žynio žingsnį "Create a Java Project". Nurodome projekto pavadinimą CarRentSystem ir spaudžiame mygtuką "Next >"

5. Atsidaro Java nustatymų žynio žingsnis "Java Settings". Jame paliekame nustatymus pagal nutylėjimą ir spaudžiame mygtuką "Finish"

6. Atsidaro langas klausiantis ar norime pereiti į Java perspektyvą. Eclipse perspktyvomis vadinama sisemos langų rinkinys su atitinkamu jų išdėstymu. Skirtingos perspektyvos paprastai reikalingos skirtingoms veiklosm. Pavzydžiui viena perspaktyva skira Java programavimui, kita programinio kodo derinimumui ir pan. Sutinkame, kad atidartų Java perspektyvą paspausdami mygtuką OK

7. Sukuriamas tuščias Java projektas CarRentSystem

Toliau skaitykite apie klases ir paketus skyrelyje Klasės ir paketai