Tomcat diegimas

Atsisiunčiame Tomcat instaliacinį paketą iš http://tomcat.apache.org/ Atsisiunčiame zip archyvą, kurį užteks išsiarchyvuoti ir paleisti. Mes atsisiunčiame 7.0.55 versiją.

Išarchyvuojame zip failo turinį aplikacijų kūrimo ar kitoje direktorijoje. Tarkime tai bus C:\Development\LearnJava\ direktorija.

Įsitikiname, kad serveris sėkmingai startuoja. Tam paleidžiame failą apache-tomcat-7.0.55\bin\startup.bat mūsų atveju tai bus C:\Development\LearnJava\apache-tomcat-7.0.55\bin\startup.bat 

Atsidaro command prompt langas, kuriame pateikiama informacija apie serverio startavimą:

Paskutinėje eilutėje esantis užrašas "INFO: Server startup in 903 ms" reiškia, kad serveris startavo per 903 milisekundes. Pas jus šis skaičius gali būti kitoks. Jis gali skirtis ir startuojant tame pačiame kompiuteryje Tomcat serevrį.

Dabar pasitikriname ar serveris startavo. Tam naršyklėje einame adresu http://localhost:8080/ Atsidaro puslapis:

Uždarome Tomcat serverį, paspausdami Ctrl+C command prompto lange arba command promto su Tomcat lango uždarymo mygtuką.

Eclipse konfigūravimas

Eclipse IDE einame į tab'ą "Servers". Jie jis nematomas, pasirenkame iš meniu Window -> Show View -> Servers

"Servers" tab'e iškviečiame kontekstinį meniu ir pasirenkame New ->Server

Atsidaro serverio tipo ir versjos pasirinkimo langas. Pasirenkame atitinkamą naudojamo Tomcat serverio versiją grupėje "Apache":

Spaudžiame "Next >" mygtuką.

Atsidaro Tomcat serverio konfigūravimo langas. Jame turime nurodyti Tomcat instaliacijos direktoriją. Spaudžiame mygtuką "Browse..." ir atsidariusiame lange pasirenkame reikiamą direktoriją arba ją įrašome ranka:

Nurodome direktoriją C:\Development\LearnJava\apache-tomcat-7.0.55 arba atitinkamai kitą, kur yra išskleistas Tomcat Serveris. Sapudžiame "Finish" mygtuką.

Serveri kortelėje atsiranda naujai sukonfigūruotas serveris

Serverio startavimas

Pasirenkame serverį ir iš kontekstinio meniu pasirenkame komandą "Start"

Serveris startuoja. Tai matome iš pasikeitusio užrašo prie serverio iš "Stopped" į "Started".

Jei pabandysime per naršyklę pasižiūrėti serverio adresą, pamatysime, kad nėra startavusi Tomcat apliakcija pagal nutylėjimą

Taip yra, kad Eclipse paleidžia tik Eclipse aplinkoje sukonfigūruotas aplikacijas.

Comments powered by CComment